Uudessa testamentissa on talletettu useita historiallisia tapahtumia, jotka vaativat lukijaa pohtimaan mahdollista selitystä. Joissain kohden joku voi törmätä selitykseen, joka on ehkä hankalasti nieltävissä, mutta parempaakaan ei ole tarjolla. Uuden testamentin sivuilla on eräs tällaiseen tilanteeseen liittyvä tapahtuma. Mitä tapahtui Jaakobille, Jeesuksen veljelle? 

Evankeliumeiden mukaan Jeesus ei jäänyt Marian ja Joosefin ainoaksi lapseksi. Jeesuksella oli neljä veljeä ja ainakin kaksi nimeltämainitsematonta siskoa (Matt. 13:55-56). Evankeliumeihin on tallettunut kertomuksia, joiden mukaan Jeesuksen lähiomaiset eivät lämmenneet Jeesuksen Messias-ajatuksista. Johannes on tallettanut kertomuksen, jossa Jeesuksen veljet kiusottelevat Jeesusta hänen projektistaan. Heidän mukaansa Jeesuksen tulisi mennä Jerusalemiin ja tehdä itsensä tunnetuksi kaikille. (Joh. 7:2-9). Markuksen mukaan Jeesuksen perhe piti häntä seonneena, joka täytyi saada kotiin ”lataantumaan” (Mark. 3:21). Kertomusten mukaan Jeesuksen omat veljet eivät siis koskaan liittyneet hänen opetuslapsikseen. Kukaan ei ole profeetta kaupungissaan; vielä vähemmän perheessään.

Kertomus muuttuu kuitenkin mielenkiintoiseksi. Apostolien tekoihin ja Paavalin kirjeisiin on tallettunut mainintoja, joissa Jaakobilla, Jeesuksen veljellä, on huomattava asema Jerusalemin seurakunnan johtoportailla (Ap.t. 15; Gal. 1). Jaakob oli todennäköisesti mukana jo helluntaipäivän tapahtumissa (Ap.t. 1:14). Tässä kohden me syleilemme varmaa historiallista dataa. Jopa juutalainen historioitsija Josefus vahvistaa teoksessaan ”Juutalaisten muinaishistoria” Jaakobin olleen Jeesuksen veli, joka tapettiin Jerusalemissa vuonna 62. 

Kun otamme huomioon juutalaisten odotukset Messiaasta, Jaakobin asenteen Jeesuksen julkista toimintaa kohtaan ja Jeesuksen ristiinnaulitsemisen, Jaakobin kääntyminen Jeesuksen seuraajaksi muuttuu todella suureksi kysymykseksi, joka vaatii erityisen vastauksen. Mikä teki Jaakobista Jeesuksen seuraajan tämän kuoleman jälkeen? Pitkäperjantaina Jaakob nimittäin tiesi varmuudella, että Jeesus ei ollut messias, ja Jeesuksen ristiinnaulitseminen oli tästä lopullinen osoitus. Ristillä roikkui Jumalan kiroama huijari (5. Moos. 21:23). Jaakobin tilanne on verrattavissa puvuntakkiin pukeutuneeseen mieheen, joka on polvillaan morsiamensa edessä — se vaatii harkittua vastausta! 

Uusi testamentti tarjoaa tällaisen vastauksen: Jeesus ilmestyi Jaakobille kuolemansa jälkeen (1. Kor. 15:7). Tämä on selitys, joka riittää vastaamaan nousseisiin kysymyksiin. Jaakob oli yksi niistä sadoista henkilöistä, jotka olivat etuoikeutettuja kohtaamaan ylösnousseen Jeesuksen. Joukkoon tulisi viimeisenä liittymään Paavali.

Jaakobin elämä laittaa Uuden testamentin lukijan tiukkaan paikaan. Joudumme tarjoamaan vastauksen edellä esitettyihin huomioihin ja Uudessa testamentissa me kohtaamaan yliluonnollisen selityksen. Jos Jeesus ei todella noussut kuolleista, suuria kysymyksiä jää vaille vastausta — ja Jaakobin elämä odottaa jonossa ensimmäisenä.

Janne Saarela