Seurakunnan pienryhmissä koetaan yhteyttä ja voidaan saadaan vertaistukea.

Seurakunnassamme toimii joitakin pienryhmiä tai kotiryhmiä, joita kutsutaan myös soluiksi.

—Ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti kodeissa: kahvitarjoilu osa illan viettoa. Jotkut ryhmät kokoontuvat kerran viikossa, jotkut harvemmin. —Ryhmät ovat vapaita suunnittelemaan oman ohjelmansa. Osa profiloituu tietylle ikäryhmälle ja sukupuolen mukaan, osa profiloituu tietyn aihepiirin ja mielenkiinnon mukaan. Uusia ryhmiä muodostetaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

Pienryhmien tärkeänä periaatteena on luottamuksellisuus. Ryhmissä jokainen voi jakaa elämästään juuri sen verran kuin haluaa, ja tieto pysyy ryhmän sisällä. Pienryhmissä onkin hyvä mahdollisuus kokea yhteyttä ja saada myös vertaistukea ja rukousapua.

—Jos olet kiinnostunut osallistumaan johonkin pienryhmään, laita viestiä seurakunnan osoitteeseen: toimisto@keuruunhelluntaiseurakunta.fi.