Oletko sinä Keuruun helluntaiseurakunnan seuraava johtava pastori?

Keitä me olemme?

Olemme noin 350 jäsenen helluntaiseurakunta, joka vietti syksyllä 71-vuotisjuhliaan. Toisaalta tahdomme olla seurakunta, joka on olemassa tänään ja vielä 71 vuoden päästäkin.

Seurakuntamme näky

Seurakunnan näky on olla LÄHELLÄ: lähellä ihmistä, lähellä Jumalaa, lähellä keuruulaisia ja lähellä koko maailmaa. Tarkoitus on, että tämä ei ole vain kaunista puhetta, vaan totista totta.

  • Haluamme olla ihmisläheinen seurakunta, jossa tärkeintä ei ole toiminnan pyörittäminen ja toisille pönöttäminen, vaan aito kohtaaminen.
  • Haluamme olla lähellä Jumalaa, joten seurakunta ei ole vain sosiaalinen klubi, vaan aidosti Jumalaa kohti kasvava yhteisö.
  • Tahdomme olla lähellä keuruulaisia, tahdomme osallistua Keuruun elämänmenoon ja olla seurakunta, joka puhuu asioita, jotka ovat tavalliselle, kaanaankieltä sujuvasti puhumattomalle jollakin tavalla mielekäs yhteisö.
  • Samoin haluamme olla lähellä koko maailmaa: Jumala ei kehota meitä rakentamaan omia bunkkereitamme, vaan pitämään huolta koko maailmastamme. Uskomme lähetystyöhön ja sen muuttavaan vaikutukseen. Kaikessa kuitenkin tiedämme, että olemme keskeneräisiä, ja haluamme kasvaa. Olemme tässä kasvuprosessissa, ja haluamme kasvaa aidosti kohti tätä unelmaa.
 Lavalla perinteinen seurakuntakuoro

Lavalla perinteinen seurakuntakuoro

Keuruun helluntaiseurakunta haluaa olla ulospäin suuntautuva seurakunta. Emme halua kyhjöttää omissa bunkkereissamme, vaan tahdomme kohdata ihmisiä. Toisaalta emme yritä olla ylhäältäpäin lähestyvien joukko, joka paukuttaa toisia Raamatulla päähän. Tasapaino on tervettä.

Seurakunnassamme on tällä hetkellä kaksi merkittävää, ulospäin suuntautuvaa työmuotoa, MIX-illat, joihin kokoontuu neljä kertaa kaudessa noin 150 alakouluikäistä lasta pienen opetuksen sekä toimintapisteiden ympärille. Samoin seurakunnassa on erityiset naistenillat noin kolme kertaa kaudessa; tilaisuudessa on pääasiassa seurakunnan ulkopuolisia, ja väkeä on useampi sata paikalla. Sanoman on tarkoitus olla ymmärrettävää kaikille, mutta perinteisiä herätyskokouksia niistä on vaikea saada. Näiden lisäksi on Ystäväaterioita, joissa pääpaino on pienimuotoisella hartaudella, jakamisella ja yhdessä syömisellä. Kokoontumiset tavoittavat kuukausittain useita kymmeniä.

Muutoksien tuulia

Seurakuntamme on ollut viimeiset pari vuotta positiivisten muutosten keskellä. Nuori sukupolvi pitäisi saada mukaan, ja sen olisi pitänyt tapahtua jo kaksi vuosikymmentä sitten. Toisaalta vanhempaa sukupolvea ei pitäisi unohtaa oman onnensa nojaan. Seurakunnassamme on tällä hetkellä normaalisunnuntaisin kaksi tilaisuutta iltapäivästä: klo 15 alkava raamattutunti ja klo 16 alkava jumalanpalvelus. Kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina ei ole raamattutuntia, vaan ehtoollisjumalanpalvelus klo 16. Käytäntö on pyörinyt nyt vuoden, ja siihen aletaan tottua.

Mitä me haemme?

Haemme johtavaa pastoria, jossa korostuisivat ensisijaisesti johtajan ominaisuudet: kyky viedä muutosta eteenpäin, kyky toimia tiimeissä ja tiimien kautta sekä hyvät esimiestaidot. Emme etsi messiasta (hänen paikkansa on jo varattu), vaan etsimme ihmistä, jossa voi olla vikojakin. Jos siis seuraavat asiat mitenkään tuntuvat tutuilta, mieti hakemuksen kirjoittamista.

Johtaja ja tiimityöskentelijä

 Eeva ja Tero Paajoki musiikissa

Eeva ja Tero Paajoki musiikissa

Johtava pastori toimii pastoritiimin esimiehenä. Hänen tehtävänsä on organisoida ja koordinoida käytännön toimintaa. Vanhimmiston puheenjohtaja toimii pastorien esimiehenä, mutta johtavan pastorin on oleellista olla pastoritiimin johtaja. Olemme erityisen kiinnostuneita siitä, että johtava pastori pystyisi olemaan hyvä ja reilu lähiesimies muille pastoreille. 

Seurakunnassamme toimii pastoritiimin ohella ns. seurakuntatyön johtotiimi, johon on koottu eri vastuualueiden päävastuunkantajia. Ryhmä toimii vanhimmiston alaisuudessa ja on käytännössä pastoritiimin työkalu, mutta se koostuu monien alueiden päävastuunkantajista, joten siinä mukana olevilla on kosketus seurakunnan laajuisesti työhön. Johtotiimin jäsenyys on tehtäväsidonnaista. Johtava pastori on johtotiimin johtaja ja erityisesti sen näyn johtaja.

Emme etsi välttämättä perinteistä vahvaa johtajaa, joka pistää kaikki paikalleen ja komentaa muita. Seurakunnan näky muovautuu yhdessä vanhimmiston kanssa, joten emme etsi ketään liimaamaan omaa näkyään Keuruun päälle. Etsimme kuitenkin henkilöä antamaan siihen oman panoksensa.

Kokemus on tarpeen

Haemme johtavaksi pastoriksi henkilöä, jolla on jonkin verran kokemusta ja näyttöä siitä, että hän pystyy johtamaan muita. Toisin sanoin, emme hae ketään suoraan koulun penkiltä, vaan toivomme, että hakijalla on pastorikokemusta. Sen sijaan tätä kokemusta ei tarvitse olla tullut erityisen isoista seurakunnista, joten muutkin kuin suurten seurakuntien pastorit voivat lukea loppuun. Pienessä seurakunnassa pastori on hyvin usein selvillä koko seurakunnan yleistilanteesta ja vastuussa vapaaehtoistiimien johtamisesta, joten myös pienellä paikkakunnalla on voinut helposti saada kokemusta, joka on arvokasta meillä. Vaikka olisit pienemmästä seurakunnasta ja koet, että voisit olla hyvä hakija, lue toki loppuun!

Koulutusta olisi hyvä olla

Toivomme hakijalta tarpeellista koulutusta myös raamattuopinnoista ja teologiasta. Suoraa vähittäis- tai tavoitemäärää on vaikea asettaa, mutta esimerkiksi Ison Kirjan kolmivuotinen tutkinto on jo hyvä pohja, jolla pystyy ponnistamaan vaikka mihin. Tämä ei luonnollisesti ole kiinteä raja, ja vähäisempikään koulutus ei ole este hakemiselle. Toki Ison Kirjan läsnäolo paikkakunnalla saa aikaan sen, että harvassa seurakunnassa pyörii niin paljon teologiasta kiinnostuneita, mutta koko seurakunnan väki ei luonnollisesti ole perehtynyt muodollisesti opetettavaan teologiaan.

Kaikenlainen koulutus ja itsensä kehittäminen on luonnollisesti plussaa, ja esimerkiksi johtajakoulutuksesta voi ajatella olevan hyötyä.

Sosiaaliset taidot ovat plussaa

Pastorin työ rakentuu pitkälle ihmisten kohtaamisen varaan. Sosiaaliset taidot eli kyky luoda ja ylläpitää ihmissuhteita on oleellista. Samoin motivoimistaidot ja pieni ihmisten lukutaito on aina hyväksi: on hyvä nähdä, onko tuo innokas nyt polttamassa itseään loppuun, vai pitäisikö hänelle antaa vielä lisähaasteita?

Emme etsi välttämättä ihmistä, joka olisi ensisijaiselta kutsultaan sielunhoitaja; meillä on jo seurakunnassa monia sielunhoitajia. Kuitenkin pastorin työhön kuuluu paljon ihmisten kanssa keskustelua, joten täysi puusilmäisyys ei ole mahdollista.

Muita taitoja

Johtavan pastorin työhön kuuluu omalta osaltaan seurakunnan eteenpäinvieminen esikuvaa näyttäen ja toisaalta myös saarnaten. Toisaalta Keuruulla on siitä hyvä tilanne, että meillä on päteviä saarnaajia ja opettajia enemmän kuin mitä vuoroja voidaan jakaa, joten johtavan pastorin ei oleteta saarnaavan joka sunnuntai eikä välttämättä joka toinenkaan sunnuntai.

Keuruun helluntaiseurakunnalla on pyrkimys pitää yhteyksiä eri tahojen, esimerkiksi kaupungin, kanssa. Tahdomme, että vaikka seurakunnan missio on lähetyskäskyssä, niin kuitenkaan se ei tarkoita eristäytymistä yhteistyömahdollisuuksista. Emme kuitenkaan etsi diplomaattia tai byrokraattia, vaan ihmistä, jota ei ahdista astua sisään kaupungintalon ovista.

Emme etsi stereotyyppistä evankelistaa, joka keskittyy kaikessa perinteiseen evankeliointiin. Asia on toki hyvä, mutta johtajalta toivotaan myös tasapainoa ja kykyä nähdä myös lauman muut tarpeet. Vain kestävän pohjan päälle on mahdollista rakentaa koko seurakunnan vahvuista evankeliointia. Joh. 3:16-17 on seurakunnan perustehtävä, mutta sitä ei voi pitkään tehdä syöksylaskuna.

Hengellinen johtaja etsinnässä

IMG_20161016_1214321.jpg

Kaiken jälkeenkin on sanottava, että etsimme Jumalan seurakunnan paimenta ja johtajaa, emme teknobyrokraattia ja toimitusjohtajaa. Oletamme, että sinulla on Jumalalta kutsu, vietät aikaa Jumalan kanssa ja oikeasti tahdot etsiä Jumalan tahtoa. Osaat myös opastaa ihmisiä eteenpäin heidän hengellisellä matkallaan lähemmäs Jumalaa. Seurakuntamme tahtoo olla karismaattinen seurakunta, vaikka se olisi sitä ajoittain maltillisesti.

Olemme teologialtamme suhteellisen perinteinen seurakunta, vaikka perinteisesti helluntailaisuuden sisälle mahtuu tiettyä variaatiota. Kuitenkin, jos et usko Jeesukseen tai pysty sydämestäsi allekirjoittamaan helluntailaisen uskon pääkohtia, mieti kahdesti hakemista.

Odotamme, että hakijalla on Jumalan kanssa pohdittuna, onko Keuruu hänen kohdallaan nappivaihtoehto. Jumalaa voi toki konsultoida prosessin eri vaiheissa, joten aivan heti ei tarvitse olla mietittynä kaikkea loppuun saakka.

Muuta tietoa

Pastoritiimissä on tällä hetkellä kaksi pastoria, nuorisopastorimme Jonna Havukainen ja entinen lähettimme, nykyinen seurakuntapastorimme Pirjo Metsälä. Kuten voi arvata siitä, että kaksi pastoreistamme on jo naisia, myös naisten hakemukset johtavan pastorin tehtävään otetaan huomioon.

Koska pastoritiimissä on mukana lahjakkaita ja omalla paikallaan olevia naisia, pastoriksi on hankala kuvitella henkilöä, jolla on hyvin jyrkät mielipiteet naisten mahdollisuudesta toimia pastoreina. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että hakijan täytyisi olla täysi egalitarianisti, vaan tietty omantunnonvapaus sallitaan, koska kuitenkin vanhimmisto on seurakunnassa ylin päättävä elin. Kuitenkin oleellista on, että hakija luo toiminnallaan ennen kaikkea muille mahdollisuuksia toimia, ei ole vetämässä kenenkään muun toiminnalta mattoa alta.

Pastorit eivät kuulu vanhimmistoon, koska olisi kevyen outoa, jos pastori olisi työntekijänä itse jäsenenä omassa työnantajaryhmässään. Kuitenkin pastorit osallistuvat vanhimmiston toimintaan siinä, missä kaikki muutkin vanhimmat, ja heidän sanansa ja tarvittaessa äänensä painaa yhtä paljon kuin muidenkin.

Hakijan ei tarvitse olla helluntaikirkon jäsen. Keuruun helluntaiseurakunta on järjestäytynyt helluntaikirkon alaiseksi uskonnolliseksi yhdyskunnaksi, mutta pastorin ei tarvitse kuulua helluntaikirkkoon. Seurakunnassa on tehty päätös, että helluntaikirkkoon kuulumaton voi toimia pastorina tai vaikka vanhimmiston jäsenenä. Kuitenkaan täysimittainen vastustaminenkaan tuskin on suotavaa, kuten ei myöskään sen aggressiivinen puoltaminenkaan.

Jos olet vieläkin sitä mieltä, että tämä voisi olla se, mihin Jumala on sinua kutsumassa, kuluta polviasi hetki rukouksessa, neuvottele mahdollisen perheesi kanssa ja lähetä hakemuksesi tulemaan!

Lisätiedot ja hakemukset: 

Vanhimmiston puheenjohtaja, Martti Pohjoisvirta martti.pohjoisvirta(a)gmail.com, 041 5442192

Työ alkaa aikaisintaan toukokuussa 2018. Hakemukset 28.2.2018 mennessä.