Ihminen määritellään usein tietyn nimikkeen avulla. Pastori, sairaanhoitaja ja taksikuski ovat neutraaleja ja tavallisia nimikkeitä, jotka kertovat, mitä ihminen tekee työkseen. Yksi saarnaa ja hoitaa sieluja. Toinen hoitaa sairaita. Kolmannen tehtävänä on ihmisten kuljettaminen paikasta toiseen maksua vastaan.

Jotkut nimikkeet lyövät kuitenkin ihmiseen helposti negatiivisen leiman. Sairas, työtön, narkomaani. Harva haluaisi tulla kuvatuksi näillä termeillä, mutta viljelemme niitä, koska ne kuvaavat joitakin ihmisiä osuvasti. Yksi sairastaa, ja toisella ei ole työtä. Kolmas on riippuvainen huumeista.

Nimikkeitä käytetään usein rajoittavasti. Sairaan tai työttömän koko ihmisyys ja olemus typistyy vain yhteen negatiiviseen termiin. ”Se ihminenhän on sairas”. Sairaus ei kuitenkaan usein ole ihmisen oma vika eikä tee hänestä kykenemätöntä muuhun kuin sairastamiseen. Sairaus ei varsinkaan vähennä ihmisen arvoa. 

Myös työttömyyteen vaikuttavat monet yksilöstä riippumattomat tekijät. Joskus kuitenkin työttömistä puhutaan kuin toisen luokan kansalaisista. Narkomaani eksyi ehkä nuorena huonoon seuraan. Riippuvuutta hän ei voi kuitenkaan omin avuin katkaista. Löytyisikö vielä joku, joka näkee hänessä muutakin?

Kristityt käyttävät tiettyjä nimikkeitä vetääkseen rajaa ”meidän ja muiden” välille. Ei-uskova, ateisti, muslimi. Vaikka määritteet itsessään olisivat kuvaavia, niillä välitetään helposti negatiivisia mielikuvia, jotka estävät kohtaamisen. Ei-uskovaan voidaan viitata ulkopuolisena ja vieraana, sellaisena, johon ei tee mieli tutustua. Ateistilla voidaan tarkoittaa aggressiivista jumalankieltäjää, joka hävittäisi uskonnot maailmasta, jos saisi päättää. Keskustelua hänen kanssaan tuskin syntyisi. Muslimi taas liitetään kovin helposti terrorismiin, mihinkäs muuhunkaan. Pysykööt poissa.

Nimikkeiden välittämään viestiin tulee kiinnittää huomiota. Jeesus kutsui seuraajiaan määrittelemään lähimmäisen radikaalisti uudelleen. Jopa vihollista tuli rakastaa kuin lähimmäistä (Matt. 5:43–48). Tämä ei jätä arvailujen varaan, miten Jeesus olisi kohdannut ne, jotka me usein näemme vain rajoittavien nimikkeiden valossa. Sairas, työtön, narkomaani. Ei-uskova, ateisti, muslimi. Kaikki ovat erilaisia, mutta silti lähimmäisiä ja ansaitsevat tulla kohdatuiksi sen mukaisesti.

Minkälaisia rajoituksia sinun käyttämäsi nimikkeet luovat?

Tuomas Havukainen